Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023-02-22

Καλούμε τους Πολύτεκνους – μέλη της ΠΑΜΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΠ στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Μαρτίου

2023 και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου

Κορυδαλλού (Γρ.Λαμπράκη 240 Κορυδαλλός 18120).