Ετικέτα: ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ