Ξεκινούν τους ελέγχους οι ράμπο της Εφορίας. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Στο κυνήγι των οφειλετών της Εφορίας και κυρίως των φορολογούμενων που χρωστούν μικροποσά ρίχνονται 120 ράμπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι υπάλληλοι αυτοί, θα πιάσουν δουλειά στο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής την νέα ειδική υπηρεσία που στήνει η ΑΑΔΕ με αποκλειστική αρμοδιότητα την είσπραξη οφειλών προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ. Η υπηρεσία αυτή, θα δρα παράλληλα με τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις εφορίες και θα επιβάλλει άμεσα και στοχευμένα κατασχέσεις σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία  των φορολογουμένων που αφήνουν απλήρωτους φόρους, τέλη και πρόστιμα.

Οι 120 ράμπο της ΑΑΔΕ θα επικεντρωθούν στους φορολογούμενους που χρωστούν μικρά ποσά και κυρίως μέχρι 5.000 ευρώ οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα των οφειλετών του Δημοσίου. Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής θα αρχίσει να λειτουργεί από την 1ην Νοεμβρίου ενώ το κυνήγι των οφειλών θα γίνεται πανελλαδικά. Οι εφοριακοί θα μπορούν να εισπράξουν οφειλές οπουδήποτε στην επικράτεια, των φορολογούμενων που υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους. Να σημειωθεί ότι  για την είσπραξη οφειλών που υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ αρμόδια είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης.

Οι υπάλληλοι της νέας εισπρακτικής υπηρεσίες εκτός από το στενό μαρκάρισμα των οφειλετών, θα εγκρίνουν, θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί ή θα ενταχθούν οι φορολογούμενοι  ενώ παράλληλα θα ελέγχουν  και θα συντάσσουν εκθέσεις για τον  χαρακτηρισμό οφειλών αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή στις αρμοδιότητες των 120 ράμπο του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής περιλαμβάνονται:

– Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια

– Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια με τη λήψη στοχευμένων μέτρων.

– Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.

– Ο έλεγχος και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.

– Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή τρίτους.

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται ως εξής: 105 Εφοριακοί του κλάδου ΠΕ, 5 Εφοριακοί του κλάδου ΤΕ και 10 Εφοριακοί του κλάδου ΔΕ. Το σύνολο των υπαλλήλων θα φθάνει τους 120.Ελέγχουν και να διασταυρώνουν στοιχεία των φορολογούμενων από το γραφείο.

news.gr