Βάσεις 2017: Σε ποιες σχολές έρχονται ανατροπές – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

Η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται σύμφωνα με εκτιμήσεις για τις βάσεις 2017 στις Πολυτεχνικές, τις Οικονομικές και τις σχολές Πληροφορικής – Μικρότερη η πτώση στις Ιατρικές σχολές, ενώ στα Παιδαγωγικά τμήματα και στις Αστυνομικές σχολές, οι εκτιμήσεις δείχνουν ανοδική πορεία

Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθορίζουν την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Η αποτυχία που σημειώθηκε σε βασικά μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά, πιέζει τις βάσεις προς τα κάτω σε πολλές σχολές.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς την κίνηση των βάσεων εισαγωγής επηρεάζει καθοριστικά και η αντιστοιχία θέσεων εισακτέων–υποψηφίων και ο αυξημένος ανταγωνισμός που παρατηρείται ιδιαίτερα στις περιζήτητες σχολές. Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν τις βάσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις βάσεις 2017 του προέδρου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννη Βαφειαδάκη, η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται στις Πολυτεχνικές σχολές, στις Οικονομικές και στις σχολές Πληροφορικής.

Μικρότερη φαίνεται η πτώση στις βάσεις 2017 στις Ιατρικές σχολές, ενώ μικρές αυξομειώσεις αναμένονται στις Νομικές και Φιλοσοφικές σχολές, παρά την αποτυχία των υποψηφίων και στα Αρχαία Ελληνικά. Αντιθέτως, στα Παιδαγωγικά τμήματα και στις Αστυνομικές σχολές, οι εκτιμήσεις δείχνουν ανοδική πορεία των βάσεων, οι οποίες πέρυσι στα Παιδαγωγικά Τμήματα ήταν πολύ χαμηλές, ενώ και ο αριθμός των υποψηφίων γι’ αυτά σχεδόν διπλασιάστηκε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις βάσεις 2017 των καθηγητών, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων, η εικόνα για την πορεία των βάσεων σε καθένα από τα πέντε επιστημονικά πεδία διαμορφώνεται ως εξής:

■ Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές), αναμένεται να κρατηθούν οι βάσεις κυρίως των υψηλόβαθμων σχολών στα περσινά επίπεδα, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν μικρές αυξομειώσεις

■ Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές Επιστήμες) αναμένεται σημαντική υποχώρηση των βάσεων.

■ Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) αναμένεται μικρή πτώση.

■ Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Εκπαίδευσης) αναμένονται αυξομειώσεις.

■ Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), η δυσκολία των Μαθηματικών Κατεύθυνσης αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική πτώση.

Τα στατιστικά στοιχεία

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, από τα οποία θα μπορούν να γίνουν πιο ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τέλος Αυγούστου οι βάσεις 2017

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση των βάσεων αναμένεται στο τέλος Αυγούστου, με μικρή πιθανότητα ακόμα και για τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκίνησαν αργότερα από τα προηγούμενα χρόνια.

Οριστικοποίηση μηχανογραφικών δελτίων

Από την Πέμπτη 6-7-2017 έως και την Παρασκευή 14-7-2017 όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο του.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όπως καθορίζεται με το άρθρο 3 της αριθμ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ 2647/Β ́) Υ.Α.), βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων. Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.

Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = σύνολο μορίων για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = σύνολο μορίων για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο σύνολο μορίων θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές του αρ. 2 της αριθμ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ 2647/Β ́) Υ.Α., για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.