Σήμερα γιορτάζουν!!! 6/8

Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

Γιορτάζουν: Σωτήριος, Σωτήρης, Σώτος, Σώτης, Σωτηρία, Σωτήρω, Σωτία

Ευμορφία, Μορφούλα