Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου.

Γρηγορίου του Θεολόγου, Αγίας Μαργαρίτας

Γιορτάζουν:

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία
Μαργαρίτης, Μαργαρίτα
Γρηγορίου του Θεολόγου, Αγίας Μαργαρίτας

 

babyradio.gr