Γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου !

Αγίου Σαββατίου μάρτυρος

Γιορτάζουν:

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω