Διαζύγιο – εξπρες! Τι αλλάζει και πότε;

Διαζύγιο … φαστ τρακ σε μια μέρα θα μπορούν να εκδώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Προϋπόθεση αυτό να είναι συναινετικό.

Διαζύγιο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με μια απλή και άμεση διαδικασία προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στον Δεκέμβριο.

Το συναινετικό διαζύγιο θα μπορεί να εκδοθεί άμεσα με μια συμβολαιογραφική πράξη. Οι σύζυγοι θα μπορούν με τους δικηγόρους τους να πηγαίνουν σε ένα συμβολαιογραφικό γραφείο όπου θα συντάσσεται η σχετική πράξη που θα πιστοποιεί τη λύση του γάμου και η οποία θα έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.

Οι δύο πλευρές θα μπορούν μάλιστα να εκπροσωπηθούν μόνο από τον δικηγόρο τους.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά απαιτείται η ρύθμιση της επιμέλειας και ο χρόνος επικοινωνίας, αλλά και η διατροφή τους.

Οι όροι θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην ίδια πράξη ή σε άλλη με ισχύ τουλάχιστον δύο ετών.

Ο γάμος θεωρείται ότι έχει λυθεί από την ημέρα κατάθεσης αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο.

Λύση του θρησκευτικού γάμου με δύο επιπλέον κινήσεις

Στην περίπτωση συναινετικού για τη λύση θρησκευτικού γάμου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα που θα κάνει και την παραγγελία λύσης του γάμου. Η εισαγγελική παραγγελία και η συμβολαιογραφική πράξη θα υποβάλλονται στη Μητρόπολη όπου ανήκει ο Ναός που τελέστηκε ο γάμος.

 

www.newsit.gr