Ετικέτα: ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗ