Ετικέτα: ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΡΑΦΕΙΟ