Ετικέτα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 25000 ΚΑΤ’ ΦΤΑΣΕΙ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ