Ετικέτα: ΠΛΕΟΝ ΟΠΩΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Ν4603/2019 ΦΕΚ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ