Ετικέτα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΕΣ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΤΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΣΗ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ