Ετικέτα: ΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΠΙΤΙ ΜΕΤΡΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ