Ετικέτα: ΕΥΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ