Ετικέτα: ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΤ