Ετικέτα: ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΛΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΝΗΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ