Ετικέτα: ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΣΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ