Ετικέτα: ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΕΥΡΩ CONTROLS CAPITAL ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΣΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΕΘΝΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ