Ετικέτα: ΣΥΖΥΓΟΥ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΣΥΖΥΓΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΥΖΥΓΟΣ