Ετικέτα: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ