Ετικέτα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ