Ετικέτα: ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΘΕΝΗ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Βασικοκυτταρικός καρκίνος : Tο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί τον πιο συχνό κακοήθη όγκο του δέρματος. Εμφανίζεται σαν...