Σύνταξη από τα 55 έως τα 60. Ποιους ασφαλισμένους αφορά

Σύνταξη στο 60ό έτος κλειδώνουν οι παλαιοί -έως το 1992- ασφαλισμένοι σε όλα τα Ταμεία με 25 διαφορετικές διατάξεις για τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης.

Εντεκα από αυτές ισχύουν στο Δημόσιο και επιτρέπουν την έξοδο με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη στο σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων, πολύ νωρίτερα από τα 67 και τα 62.

Τις κατηγορίες που ευνοούνται ανά Ταμείο παρουσιάζει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» και είναι:

1. Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 που συμπληρώνουν 35ετία από 19/8/2015 έως και το 2018 και στο διάστημα αυτό έχουν συμπληρωμένο και το 58ο έτος. Το όριο ηλικίας για την έξοδο με τις δύο αυτές προϋποθέσεις είναι από 58,5 έως 60 ετών.

2. Γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992 που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010 αποχωρούν με πλήρη στο 60ό έτος, εφόσον το είχαν συμπληρώσει έως τις 18/8/2015, ενώ, αν το συμπληρώνουν από 19/8/2015 και στα έτη 2016, 2017 και 2018, θα έχουν προοδευτική αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60,11, 61,9, 62,8 και 63,6, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης από το 55ο έτος εφόσον συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015.

3. Ανδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992, που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010, αποχωρούν με πλήρη στο 65ο έτος, που αυξάνεται προοδευτικά στο 67ο έτος έως το 2022, ενώ έχουν τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης από το 60ό έτος, εφόσον το είχαν συμπληρώσει έως τις 18/8/2015, ενώ αν το συμπληρώνουν από 19/8/2015 έως και το 2017, θα έχουν προοδευτική αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60,11, 61,9 και 62 για τη μειωμένη σύνταξη.

4. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2011. Εχουν τα ίδια όρια ηλικίας για πλήρη ή για μειωμένη σύνταξη. Η πλήρης με 25ετία το 2011 έχει όριο ηλικίας που ξεκινά από το 61ο έτος, ενώ η μειωμένη από το 56ο έτος. Για παράδειγμα, αν το 56ο έτος συμπληρώνεται το 2017, τότε το όριο συνταξιοδότησης για τη μειωμένη είναι 59,6 ετών. Αν το 61ο έτος συμπληρωθεί το 2017, τότε το όριο για πλήρη ανεβαίνει στα 63,3 έτη.

5. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Η πλήρης σύνταξη έχει όριο ηλικίας που ξεκινά από το 63ο έτος, ενώ η μειωμένη από το 58ο έτος. Για παράδειγμα, αν το 58ο έτος συμπληρώθηκε το 2016, τότε το όριο συνταξιοδότησης για τη μειωμένη είναι 60,3 ετών. Αν το 58ο έτος συμπληρώνεται το 2017, το όριο είναι 61,5 ετών και από το 2018 και μετά βγαίνουν στα 62 για μειωμένη.

6. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992 που συμπληρώνουν συνολικό χρόνο 35 ή 36 ετών (με χρόνο Δημοσίου και διαδοχικής ασφάλισης), εκ των οποίων τα 25 έτη έως το 2010 ή το 2011, παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης 35 ή 36 ετών και συμπληρωμένο το 58ο έτος. Ασφαλισμένος 58 ετών το 2017, με 35ετία, θα βγει στα 59,6. Αν έχει τα 35 έτη το 2018, θα βγει στα 60. Αν η 35ετία συμπληρωθεί το 2021, βγαίνει στα 61,6. Στην περίπτωση υπαλλήλων που έχουν την 25ετία το 2011, αντί για 35 έτη χρειάζονται 36 έτη για να συνταξιοδοτηθούν, με το όριο ηλικίας που θα ισχύει τη χρονιά που θα έχουν κλείσει και το 58ο έτος. Η διαφορά είναι ότι με την 25ετία το 2011 ο συνολικός χρόνος (36 έτη) συμπληρώνεται πιο γρήγορα και με εξαγορά 4 ετών από πλασματικούς χρόνους και με επιπλέον πλασματικό χρόνο (1 έως και 5 έτη), αν έχουν ένα, δύο ή τρία και άνω παιδιά.

7. Ασφαλισμένοι μετά το 1983 που έχουν 25ετία έως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου και με 37ετία, αν έχουν χρόνο ασφάλισης πριν από το 1983 και σε άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου και αποχωρούν σε αυτή την περίπτωση με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος, αφού έχουν πιάσει την 37ετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια τον Μάρτιο του 2018 θα πάρει σύνταξη στα 58,5. Αν έχει τα 37 το 2020, θα βγει στο 60ό έτος και 3 μήνες. Η διάταξη αυτή είναι ευνοϊκότερη από την έξοδο με 35ετία γιατί έχει μικρότερο όριο ηλικίας. Στα 37 έτη συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατόπιν εξαγοράς.

8. Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μετά το 1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και συνολικό χρόνο 37 έτη παίρνουν πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν θα έχουν την 37ετία και συμπληρωμένο το 59ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που κλείνει τα 59 το 2019 θα συνταξιοδοτηθεί μόλις πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι 60 ετών και 11 μήνες, εφόσον όμως το 2019 που είναι και 59 έχει και τα 37 έτη. Αν τα 37 τα συμπληρώνει το 2021, θα συνταξιοδοτηθεί στα 61,8. Για τα 37 έτη συνυπολογίζονται ως 5 πλασματικά έτη και από 1 έως και 5 έτη επιπλέον ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η εξαγορά πλασματικών ετών συμφέρει όσους θα έχουν κλείσει τα 59 έως το 2021, ώστε την ίδια χρονιά να έχουν και τα 37 χρόνια. Αν όμως το 59ο έτος συμπληρώνεται από το 2022 και μετά, τότε η έξοδος για σύνταξη έχει όριο ηλικίας το 62ο έτος και αντί για 37 έτη θα πρέπει να έχουν 40.

9. Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2010 αποχωρούν με όριο το 50ό έτος εφόσον το συμπλήρωσαν έως τις 18/8/2015. Οσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 μέχρι και το 2018 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 έως 60,2 ετών. Αν το 50ό έτος συμπληρωθεί το 2019, το 2020 και το 2021, το όριο συνταξιοδότησης είναι 61,10, 63,7 και 65,3, ενώ από το 2022 πάει στα 67, εφόσον οι ασφαλισμένες δεν έχουν 40ετία για να βγουν στα 62.

10. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία στα έτη 2011 και 2012 αποχωρούν με όριο το 52ο έτος και το 55ο έτος, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν έως τις 18/8/2015. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2018, αποχωρούν με νέα όρια συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 55 έως 61 ετών. Οσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2019 έως το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη από 60,11 έως 67 ετών, εκτός αν έχουν 40 έτη για να αποχωρήσουν στα 62.

11. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο, δηλαδή στα 52 και στα 55 αν τα συμπληρώνουν έως τις 18/8/2015. Οσοι όμως συμπληρώνουν τα 52 ή τα 55 από 19/8/2015 και μετά ακολουθούν τα νέα όρια ηλικίας. Δηλαδή, με ηλικία 52 ετών το 2016 σύνταξη στα 56,9 μήνες, με ηλικία 55 ετών το 2016 σύνταξη στα 58.

πηγη: www.madata.gr