Σχολείο: Αλλαγή ορίου ηλικίας. Ανώριμα τα παιδιά στα 5 χρόνια και 8 μήνες

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής των παιδιών στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, που σήμερα είναι 5 χρόνων και 8 μηνών (πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν στο σχολείο). Συγκεκριμένα, τη σχολική χρονιά 2020-2021 η ρύθμιση θα αφορά παιδιά που συμπληρώνουν ηλικία 5 χρόνων και 10 μηνών και από τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα αφορά παιδιά που συμπληρώνουν την ηλικία των 6 χρόνων. Η απόφαση προβλέπει, επίσης, τη διατήρηση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο στην ηλικία των 4 χρόνων και 8 μηνών, δηλαδή ως έχει σήμερα, με αντίστοιχη αύξηση της ηλικίας εισδοχής στην προδημοτική τάξη στην ηλικία των 5 χρόνων και 10 μηνών το 2020-2021 και στα 5 χρόνια το 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), με απώτερο στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας που καταβάλλει για ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και έχοντας ως πρώτιστο μέλημά του το καλώς νοούμενο συμφέρον και την πρόοδο των παιδιών, μελέτησε το θέμα της ηλικίας πρώτης εγγραφής των παιδιών στην προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.
Μια σειρά από ερευνητικά δεδομένα, τόσο από διεθνείς όσο και από τοπικές έρευνες, καθώς και η εμπειρία των εκπαιδευτικών και των γονέων, συνηγορούν στο γεγονός ότι στην ηλικία των 5 χρόνων και 8 μηνών, ηλικία εισδοχής στο δημοτικό, ορισμένα παιδιά, στην πλειοψηφία τους αγόρια, είναι μαθησιακά και συναισθηματικά ανώριμα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. Ταυτόχρονα, η μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας, καθώς και η σωματική και γνωστική τους ανάπτυξη ποικίλλουν σημαντικά.

Έχοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, το ΥΠΠ εξέτασε την επέκταση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου και, συνακόλουθα, στην προδημοτική τάξη και για τον σκοπό αυτό ετοίμασε σχετικό Κείμενο Πολιτικής. Τα οφέλη που θα προκύψουν για τους μαθητές από την αλλαγή αυτή, η οποία λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά και μόνο το δικό τους συμφέρον, αναμένεται στο μέλλον να είναι πολλαπλά. Η επέκταση του ορίου ηλικίας προωθείται για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους, αφού θα δώσει τη δυνατότητα στα επηρεαζόμενα παιδιά να φοιτήσουν τόσο στην προδημοτική όσο και, κυρίως, στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, έχοντας μεγαλύτερη μαθησιακή και συναισθηματική ετοιμότητα και ωριμότητα. Αυτό θα τα βοηθάει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του αναλυτικού προγράμματος, το οποίο θα εμπλουτιστεί, ώστε να προσφέρει στα παιδιά νέες μαθησιακές εμπειρίες. Η αλλαγή αυτή αποτελεί και ένα από τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να υιοθετηθούν, ώστε τα ποσοστά των μαθητών/τριών με μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν γλωσσικά και μαθηματικά αναλφάβητα να μειωθούν και να προωθηθεί η σχολική επιτυχία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/τριών.

Η αρχική πρόταση του ΥΠΠ παρουσιάστηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Π.Ο.Ε.Δ., Συνομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού), τον Φεβρουάριο του 2017, από τους οποίους και ζητήθηκε όπως υποβάλουν τις απόψεις τους. Όλοι οι φορείς τοποθετήθηκαν καταρχάς θετικά, αναγνωρίζοντας ότι η πρόταση στοχεύει προς το συμφέρον των παιδιών και στη βελτίωση της μαθησιακής τους ικανότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν, το ΥΠΠ παρουσίασε την αναθεωρημένη του πρόταση τον Νοέμβριο του 2017 και δόθηκε επιπλέον χρόνος για υποβολή τελικών απόψεων από τους εμπλεκόμενους, οι οποίες και λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης, που εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μείωση στον αριθμό των τμημάτων και των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία, να προετοιμαστούν κατάλληλα όλοι οι εμπλεκόμενοι και η μετάβαση να γίνει με πιο ομαλό τρόπο, η αλλαγή θα εφαρμοστεί σταδιακά. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται έγκαιρη προειδοποίηση και επαρκής χρόνος προετοιμασίας προς όλους τους γονείς, αφού η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επηρεάζει κανένα παιδί που σήμερα φοιτά σε νηπιαγωγείο. Διασφαλίζεται επίσης ότι κανένα παιδί δεν θα φοιτήσει για δύο χρόνια στην προδημοτική τάξη, αφού η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου θα αναδιαμορφωθεί και θα εμπλουτιστεί, ώστε να προσφέρει στα παιδιά νέες μαθησιακές εμπειρίες, ανάλογα με την ηλικία τους.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση στα 6 χρόνια αποτελούσε κεντρική εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σχολική Επιτυχία και την Προώθηση του Αλφαβητισμού στην κυπριακή δημόσια εκπαίδευση.

Πηγή: Healthnews.gr