Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 09 Νοεμβρίου

† Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη, του θαυματουργού.

† Μαρτύρων Ονησιφόρου και Πορφυρίου.

† Αντωνίου οσίου, Ναρσή και Αρτεμίωνος, Χριστοφόρου και Μαύρας.

† Οσίων Θεοκτίστης της Λεσβίας, της εν τη «Εκατονταπυλιανή» Πάρου ασκησάσης, Ματρώνης της εκ Πέργης, Ελλαδίου, Ιωάννου του «βραχύσωμου», Συμεώνος του «μεταφραστού», Ευθυμίου, Νεοφύτου και Νικηφόρου, Ευστολίας και Σωπάτρας.