ΟΓΑ: Αιτήσεις για τα επιδόματα σε πολύτεκνες μητέρες

Από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και έως την Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσεις στα ΚΕΠ για το πρόγραμμα «Παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2017» του ΟΓΑ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν στο εξωτερικό ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αστυνομική Ταυτότητα μητέρας

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ της ιδίας καθώς και των προστατευομένων μελών (π.χ. βιβλιάρια υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ.) – σε περίπτωση που η ασφαλιστική ικανότητα των τέκνων προέρχεται από τον πατέρα/σύζυγο θα πρέπει να προσκομιστεί και το βιβλιάριο υγείας του πατέρα/σύζυγο.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκομιστεί)

Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες)

Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («πάσο») – Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής

Βεβαίωση Σπουδών – Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο»

Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ – για τα παιδιά 18 – 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης

Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου τράπεζας

Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή της αίτησης, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

 

 

πηγη: www.madata.gr