Γιορτάζουν σήμερα!!! Τρίτη 8/8

Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης, Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς

 

Γιορτάζουν:

Μύρων, Μύρα, Μίρκα *Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης,

Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα