Γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου!!!

Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης, Αγίας Ραΐδος της παρθένου

Γιορτάζουν:

Ξάνθιππος, Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια

Ραΐς, Ραΐδα

Ίρις, Ίριδα