Γιορτάζουν σήμερα!!! Δευτέρα 7/8

Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού, Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα

Γιορτάζουν:Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή Νικάνωρ, Νικάνορας