Γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος

Γιορτάζουν:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς