Φορολογικές δηλώσεις 2017: Τα SOS της τελευταίας στιγμής

Η παράταση της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων που όλοι ζητούσαν δόθηκε και τώρα πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι και λογιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για να προλάβουν να υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι και τις 17 Ιουλίου.

Στο παρά πέντε της συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών φορολογικών εντύπων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να μην πληρώσουν έξτρα φόρους ή για να τύχουν κάποιας ελάφρυνσης.

Πολλοί που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πρέπει να βιαστούν καθώς ενδεχομένως να χρειαστεί να επισκεφθούν την εφορία τους. Όσοι δεν έχουν δηλώσει το γάμο ή τη διακοπή της έγγαμης σχέσης, όσοι δεν δήλωσαν την αλλαγή διεύθυνση κατοικίας, οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν απέκτησαν ακόμη ΑΦΜ αλλά και οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να περάσουν πρώτα από την Δ.Ο.Υ. τους πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία συμπλήρωσής της φορολογικής δήλωσης.

Όσοι υποβάλουν τις επόμενες ημέρες τη δήλωσή τους θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:

1. ΑΜΚΑ: Αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. του υπόχρεου και της συζύγου ή της ή του συντρόφου του. Ο Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτικός και για τα προστατευόμενα τέκνα.

2. ΑΦΜ: Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-12-2016).

3. Νέοι 18 ετών και άνω: Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2016 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, έστω και ένα λεπτό του ευρώ, ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα, που μπορεί να οδηγήσει στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θεωρείται και το εισόδημα από τόκους καταθέσεων, έστω και ένα λεπτό του ευρώ εφόσον βέβαια ο τραπεζικός λογαριασμός έχει ανοιχτεί στο όνομα του σπουδαστή/φοιτητή.

Για να μην προκύψουν επιβαρύνσεις, θα πρέπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς φοιτητών/σπουδαστών να εμφανίζονται συνδικαιούχοι οι γονείς ώστε να δηλώνουν εκείνοι τους τόκους των καταθέσεων. Το τεκμαρτό εισόδημα που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής/φοιτητής μπορεί να προέρχεται από την απόκτηση ενός αυτοκινήτου, που είναι στο όνομά του.

4. Φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη: Δεν θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα η κατοικία που έχει φοιτητής ή σπουδαστής σε άλλη πόλη, εκτός του τόπου κύριας κατοικίας των γονέων του. Σε κάθε περίπτωση, η φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη από αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας του φοιτητή ή της φοιτήτριας, είναι αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, ανεξάρτητα εάν το συμβόλαιο έχει συναφθεί στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Σε περίπτωση, όμως, που η φοιτητική κατοικία είναι στην ίδια πόλη με τους γονείς, τότε ο σπουδαστής/φοιτητής έχει την υποχρέωση υποβολής δικής του δήλωσης.

5. Προστατευόμενα παιδιά – εξαρτώμενα μέλη: Τα ανήλικα ή ενήλικα παιδιά, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

6. Χωριστές δηλώσεις: Οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

7. Ιατρικά έξοδα: Τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα θα δηλωθούν κανονικά εφέτος, με την προϋπόθεση ότι οι πολίτες έχουν κρατήσει τις αποδείξεις είτε από τα φαρμακεία είτε από τους γιατρούς και τα νοσηλευτικά κέντρα. Αντίθετα, οι αποδείξεις που συγκεντρώνονται εφέτος από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται στον νόμο να μετρήσουν για το χτίσιμο του αφορολογήτου ενώ έχει καταργηθεί πλέον η εν λόγω φοροαπαλλαγή. Φέτος ισχύει η έκπτωση φόρου 10% για τα ιατρικά έξοδα για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Η έκπτωση αυτή ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος του φορολογούμενου.

Οι ιατρικές δαπάνες που μειώνουν το φόρο είναι οι εξής:

– Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.

– Έξοδα νοσηλείας.

– Έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης.

– Έξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/νοσηλεύτριας.

– Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων που εδρεύουν στην Ελλάδα.

– Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά.

-Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία.

-Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή.

8. Τεκμήρια: Προσοχή στα τεκμήρια. Για να αποφύγετε την πληρωμή έξτρα φόρου θα πρέπει να καλύψετε τα τεκμήρια με διάφορους τρόπους όπως ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες όμως αποδεικνύονται με συμβολαιογραφική πράξη και με ημερομηνία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Πέρυσι στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1.800.000 πολίτες καθώς φορολογήθηκαν όχι με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα αλλά για πλασματικά εισοδήματα που προέκυψαν με βάση τα τεκμήρια. Συνολικά φορολογήθηκαν για 7 δισ. ευρώ πλασματικό εισόδημα. Προσοχή: Οι δόσεις δανείων αποτελούν τεκμήριο, με εξαίρεση την πληρωμή των καρτών.

9. Κατοικίες: Τα εισοδήματα από ακίνητα δηλώνονται πρώτα στο έντυπο Ε2 και μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς στο Ε1. Όσον αφορά τα κενά ακίνητα για να μη βρεθούν εντός τεκμηρίων θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να εμφανίσουν κάποιον λογαριασμό της ΔΕΗ με τον οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει χρήση του διαμερίσματος ή της μονοκατοικίας. Κενές κατοικίες

10. Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να απαλλαγούν από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2016 θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. Θα πρέπει να επισκεφθούν την εφορία τους για να καταθέσουν φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.
Η παράταση της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων που όλοι ζητούσαν δόθηκε και τώρα πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι και λογιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για να προλάβουν να υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι και τις 17 Ιουλίου.

Euro2day