ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γενική Συνέλευση την 14/6/2020 της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ(Π.Ε.Π)

Καλούμε τους πολυτέκνους – Μέλη της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ(Π.Ε.Π) σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 14/6/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ στο Δημαρχείο του Κορυδαλλού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1) Προϋπολογισμός του έτους 2020

2) Ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής

3) Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός έτους 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την επόμενη Κυριακή 21/6/2020 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο με οσαδήποτε παρόντα Μέλη.

Πειραιάς 11/5/2020

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΣ                                                                 ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΑΡΜΠΙΝΗ